Jan Fábry
CZ vlajka EN vlajka

Zkoušky

Katedra ekonometrie vypsala 8 termínů závěrečných zkoušek: v prvním a ve druhém týdnu zkouškového období v pondělí, úterý a čtvrtek, ve třetím týdnu pouze úterý a čtvrtek. Je sedm zkoušejících: JF, JJ, JK, LF, ML, MK a VK. Každý termín zkouší přesně tři zkoušející. Pokud někdo zkouší v pondělí, nemůže zkoušet v úterý a naopak. Jednotliví učitelé vyjádřili své preference:

  • 1. JF má první a druhý čtvrtek tenisové turnaje.
  • 2. JJ jede první úterý na Slovensko a poslední čtvrtek na konferenci v JARu.
  • 3. JK a MK spolu nechtějí zkoušet ani jeden termín.
  • 4. LF má druhé úterý rodinnou oslavu.
  • 5. ML a VK chtějí alespoň jednou zkoušet spolu.
  • 6. ML nemůže zkoušet v pondělí.

Každý musí zkoušet alespoň 3x, maximálně 4x.
JF a JJ jako jediní budou zkoušet přesně čtyřikrát.

Navrhněte, kdo kdy má zkoušet, aby byly respektovány všechny preference zkoušejících.

Úlohu je možné řešit jako úlohu lineárního programování. Pokuste se napsat její matematický model a pak ji vyřešit v některém optimalizačním programu.

.