Jan Fábry
CZ vlajka EN vlajka

OV2 - Operační výzkum II
ŠAVŠ Mladá Boleslav

Rozvrh:

zde

Soubory ke stažení:

Příklady:

Lineární a celočíselné programování

Teorie grafů

Řízení projektů

Modely řízení zásob

Modely hromadné obsluhy

Vícekriteriální rozhodování

Kombinovaná forma studia:

.