Jan Fábry
CZ vlajka EN vlajka

Rodinka u televize

Následující logickou úlohu je možné řešit jako úlohu lineárního programování. Pokuste se napsat její matematický model a pak ji vyřešit v některém optimalizačním programu.

V rodinném domku bydlí 5 osob: dědeček, babička, otec, matka a syn. Určete, kdo se dívá na televizi, pokud platí následující podmínky:

  • a) dívá-li se otec, dívá se i matka,
  • b) dívá se buď dědeček nebo babička nebo oba společně,
  • c) buď se dívá matka nebo syn, ale nikdy ne oba,
  • d) dědeček a jeho vnuk se buď oba dívají nebo oba nedívají,
  • e) dívá-li se babička, dívají se i otec a dědeček.

Kdo se podle Vás dívá na televizi?
.