Jan Fábry
CZ vlajka EN vlajka

Královská věznice

V jednom království bylo vězení se 100 celami. V každé byl právě jeden odsouzený... Jednoho večera se král opil a pustil všechny vezně na svobodu. Když se ráno probudil a zjistil, co provedl, dal všechny vězně pochytat, ale slíbil jim, že někteří z nich mohou být volní, pokud se jim poštěstí. Rozhodl se zahrát si následující hru. Druhý den otočí u každé druhé cely v pořadí zámkem (tj. pokud byla odemčená, zamkne ji, pokud byla zamčená, odemkne ji...), třetí den otočí klíčem u každé třetí cely, atd. až stý den otočí klíčem v zámku u sté cely... Vězni, jejichž cela bude ten den odemčená, budou volní.

Pokud bereme jako první den ten den, kdy byly všechny cely odemčené, kteří vezni měli nakonec to štěstí, že mohli stý den svobodně odejít?

.