Jan Fábry
CZ vlajka EN vlajka

Muzikanti

Čtyři muzikanti - Prošek, Váňa, Karásek a Marek - hrávají kalvírní kvartet (housle, viola, čelo a klavír).

  • 1. Proškův hudební nástroj je nejtěžší.
  • 2. Houslista je mladší než Marek.
  • 3. Karásek hrává s violistou šachy.
  • 4. Čelista není ženatý.
  • 5. Paní Váňová a paní Marková jsou zaměstnány v jednom podniku.

Víte, na který nástroj kdo hraje?

Úlohu je možné řešit jako úlohu lineárního programování. Pokuste se napsat její matematický model a pak ji vyřešit v některém optimalizačním programu.

.