Jan Fábry
CZ vlajka EN vlajka

Okno

Jeden z devíti kluků rozbil okno. Na otázku Kdo to udělal?" odpověděli:

  • A: G u toho nebyl
  • B: udělal to G
  • C: nebyl jsem to ani já, ani E
  • D: E okno nerozbil
  • E: udělal jsem to já
  • F: udělal to C nebo E
  • G: A lže
  • H: C mluví pravdu
  • I: okno rozbil E.

Určete,kdo okno rozbil, když jen tři výpovědi z devíti jsou pravdivé!

Úlohu je možné řešit jako úlohu lineárního programování. Pokuste se napsat její matematický model a pak ji vyřešit v některém optimalizačním programu.

.