Jan Fábry
CZ vlajka EN vlajka

Lháři

Při výslechu si vyšetřující zapsal:

  • a) Adámek říká, že Benda lže.
  • b) Benda tvrdí, že Cihlář lže.
  • c) Cihlář vypovídá, že Adámek i Bednář lžou.

Kdo tedy mluví pravdu a kdo lže?

Úlohu je možné řešit jako úlohu lineárního programování. Pokuste se napsat její matematický model a pak ji vyřešit v některém optimalizačním programu.

.