Jan Fábry
CZ vlajka EN vlajka

Ve vlaku

Ve vlaku sedí 4 přátelé: Bouchal, Rouček, Bednář a Coufal. Přijde průvodčí, dá se s nimi do řeči a vyptává se jich na jejich zaměstnání. Každý z nich mu odpovídá dvěma větami, z nichž jen jedna je pravdivá.

  • 1. Bouchal: Bednář je zámečníkem. Já jsem kovářem.
  • 2. Rouček: Bednář je kovářem. Já jsem soustružníkem.
  • 3. Bednář: Já jsem zámečníkem. Coufal je malířem.
  • 4. Coufal: Já jsem zaměstnán jako malíř. Rouček je soustružníkem.

Určete jejich zaměstnání.

Úlohu je možné řešit jako úlohu lineárního programování. Pokuste se napsat její matematický model a pak ji vyřešit v některém optimalizačním programu.

.