Jan Fábry
CZ vlajka EN vlajka

Věda a výzkum

Věnuji se operačnímu výzkumu, především diskrétním modelům. Název mojí disertační práce z roku 2007 je Dynamické okružní a rozvozní úlohy. Jsem spoluřešitelem grantu Optimalizační modely ve výrobě a dopravě (řešitel: prof. Pelikán, 2009-2011). Jsem členem České společnosti pro operační výzkum, od roku 2003 jsem jejím tajemníkem.
.