Jan Fábry
CZ vlajka EN vlajka

Algebrogram - Jan dnes neví

Nabízím vám jeden poměrně složitý algebrogram, který jsem vyřešil s použitím logického programování (konkrétně jsem použil OPL Studio od firmy ILOG). Pokud se vám podaří vyřešit úlohu jiným způsobem, budu rád, když mi pošlete vaše řešení spolu s postupem. Úlohu lze řešit i se základními znalostmi z oblasti lineárního programování např. v MS Excel. Zájemcům pošlu svůj postup - model v OPL Studio i řešení v MS Excel.

Každé písmeno v následující úloze nahrazuje právě jednu číslici (0-9). Přitom 0 nesmí být na začátku žádného slova. Slovo ZNOVA musí být součtem všech slov nad ním (klasické sčítání, které známe ze základní školy).

JAN
DNES
NEVÍ
ZDA
SE
JEDE
JEDNA
JÍZDA
-------
ZNOVA

.