Jan Fábry
CZ vlajka EN vlajka

Algebrogram - Prší, prší, jen se leje

Tento algebrogram mi poslal kdosi místo řešení problému "Jan dnes neví..." spolu s prosbou o jeho vyřešení. Úlohu lze řešit se základními znalostmi z oblasti lineárního programování např. v MS Excel. Zájemcům pošlu svůj postup.

Každé písmeno v následující úloze nahrazuje právě jednu číslici (0-9). Přitom 0 nesmí být na začátku žádného slova. Slovo LEJE musí být součtem všech slov nad ním (klasické sčítání, které známe ze základní školy).

PRŠÍ
PRŠÍ
JEN
SE
-------
LEJE

.