Jan Fábry
CZ vlajka EN vlajka

Manželé

Petr, Pavel a Ivan a jejich mynželky Ivana, Alena a Jana mají dohromady 151 let. Každý muž je starší o 5 let než jehoi manželka. Petr je o rok starší než Alena. Ivana a Petr mají dohromady 48 let, Ivan a Ivana 52 let.

Určete manželské páry a stáří jednotlivých osob.

Úlohu je možné řešit jako úlohu lineárního programování. Pokuste se napsat její matematický model a pak ji vyřešit v některém optimalizačním programu.

.