Jan Fábry
CZ vlajka EN vlajka

Odborné zaměření

Současnost

Jsem docentem na Katedře ekonometrie VŠE v Praze a na Katedře řízení výroby, logistiky a kvality ŠAVŠ v Mladé Boleslavi. Mojí specializací jsou diskrétní modely a jejich využití v logistice, a dále počítačová simulace logistických procesů. V minulosti jsem byl spolupracovníkem při řešení tří projektů GAČR (řešitel: prof. Pelikán) a projektů smluvního výzkumu ŠAVŠ.

Na VŠE v současné době přednáším Diskrétní modely a Combinatorial Optimization. Na ŠAVŠ vedu kurzy Operačního výzkumu na bakalářském i magisterském stupni, kurz Modelování produkčních a logistických systémů a kurz Počítačové simulace logistických procesů (vše v českém i anglickém jazyce).

V minulosti jsem vyučoval na FBMI ČVUT předmět operační výzkum ve zdravotnictví a na SVI Kladno (VŠMIEP) předmět operační výzkum.

V roce 2015 jsem habilitoval na VŠE v oboru Ekonometrie a operační výzkum (habilitační práce na téma Okružní a rozvozní úlohy zde).

V roce 2006 jsem dokončil doktorské studium (obor Ekonometrie a operační výzkum). Název mojí disertační práce je Dynamické okružní a rozvozní úlohy (zde).

V roce 2002 jsem se vrátil na katedru ekonometrie jako odborný asistent. Věnoval jsem se optimalizačním modelům s využitím analytických metod i simulačních postupů. Vyučoval jsem operační výzkum, simulační modely a počítačové systémy pro obchod.

Předchozí praxe

V roce 1996 jsem přijal nabídku zahraničního vydavatelství a nakladatelství, které působí na našem trhu v oblasti direktmarketingu. V této společnosti jsem zpočátku pracoval jako databázový analytik, později jsem vedl databázové oddělení. Během šesti let jsem získal významné zkušenosti v oblasti práce s reálnými datovými soubory velkého rozsahu a zdokonalil se zvláště ve statistických metodách jako je např. regresní analýza.

Po ukončení studia (obor Operační výzkum) jsem působil na katedře ekonometrie jako asistent (v letech 1993-1996). Vedl jsem cvičeni k předmětům Optimalizační metody, Operační výzkum, Kvantitativní ekonomie a Počítačové systémy pro obchod.

Studium

Během studia na VŠE jsem se zabýval vícekriteriálním rozhodováním. Předmětem mé diplomové práce byl programový systém SYMCA (SYstem for MultiCriteria Analysis), který jsem pod odborným vedením doc. Petra Fialy vytvořil v programovacím jazyku Pascal (rok 1992). Přestože se jedná o DOSovskou aplikaci s poněkud nezvyklým ovládáním a mnoha nevychytanými mouchami, někteří kolegové ji používají při výuce dodnes. Sám se tomu divím:-).
.